Atrå utviklingslag - Atrå i morgo

Utviklingslaget ble startet opp i 2007 med hovedfokus på utvikling av en helhetlig plan for Atrå. Det er fremdeles et stort fokus på dette, men i tillegg har laget tatt på seg mange oppgaver, blant annet å skape møteplasser som f.eks. julegrantenning/adventsmarkering og felles St.Hansfeiring på Sandven, tilrettelegging for boligtomter, fokus på Tinnmålet,  Atråbadet og kartlegging av stedsnavn. Det foreligger også  konkrete planer om Internettkafé for ungdom og andre med behov for IT-opplæring.

Stiftelsesmøtet 11.09.2007 ga 6 områder det skulle arbeides med, og det ble satt ned arbeidsgrupper på følgende områder:

1) Sandvenområdet
2) Båthavn Sigurdsrud
3) Gang- og sykkelvei fra Mårvik til Husvoll
4) Historiegruppa
5) Ta imot nye innflyttere
6) Konkrete tiltak som kafé og hinderløype

Til hjemmesidene

Atrå i morgo på Facebook

TINN KOMMUNE

Følg oss på Facebook