Austbygde Utviklingslag

Austbygde Utviklingslag arbeider for en livskraftig bygd der trivsel og utvikling står i fokus. Fastboende skal trives, tilflyttere skal komme, og turister skal stoppe opp. Utviklingslaget jobber med konkrete prosjekter som Øyanområdet og høstmarkedet, ellers pågår det kontinuerlig arbeid med næringsutvikling og å skape møteplasser mellom hytte- og bygdefolk. Siden 1972 har utviklingslaget jobbet med organisering og gjennomføring av Tinn Bygdeutstilling, en salgsutstilling av kunsthåndverk, som er sommerens store severdighet i Austbygde.

I lengre tid har utviklingslaget jobbet med prosjektet “Bygde kans”, der flere småprosjekter har blitt realisert gjennom mye dugnadsjobbing og tilskudd fra kommune, fylke og stat. Dette prosjektet er nå avsluttet.
Styrets prioriterte arbeidsområder for 2013 er:

- høstmarkedet
- julegrantenning
- sentrumsplan for Austbygde
- prosjektet «Bygdemellom»

Til hjemmesidene

Austbygde utvikling på Facebook

TINN KOMMUNE

Følg oss på Facebook