Hovin Utvikling AS

Hovin Utvikling AS er et aksjeselskap som ble dannet i 2007 av 28 lokale aksjonærer. Aksjonærene ønsket ny giv i bygda. Det ble samtidig søkt og innvilget 2,25 millioner i Småsamfunnsmidler fra Kommunal- og regionaldepartementet til et 3-årig prosjekt med egen prosjektleder.

Hovin Utvikling satser på bosetting, utmarksforvaltning, hyttebygging, landets beste barneskole og en barnehage som fokuserer på friluftsliv og natur. Det er startet en nettverkskredittgruppe med 6 kvinnelige nyetablerere, utmarksprosjekt, bygging av gjennomgangsboliger, utleie av ledige hus og mye mer. Hovin Utvikling AS driver nettstedet www.hovinitelemark.no og ønsker å markedsføre bygda som ligger på solsiden av Blefjell med sine ca 250 innbyggere. Målet er 5% befolkningsvekst hvert år framover. Det trengs både voksne og unger for å ha ei levende bygd som ligger mellom Blefjell og Hardangervidda.

Til hjemmesidene

TINN KOMMUNE

Følg oss på Facebook