Nyhetsarkiv


Adventshelg i Atrå

Lørdag 28. og søndag 29. november er det duket for juleaktiviteter i Atrå. Se programmet for begge dagene her (26.11.15)


Tinndølnetan 2015

Me æ i gong me nye neta! I vikun fram mot jul vi alle som he lyst konne løyse uppgavu på/om tinnmåle. Uppgavun æ presangtera tå Rjukan Arbeiderblad i samarbei med gruppa "Fokus på tinnmåle" og Bygdemellom. Tinndølnetan kjem i RA gvar laugedag fram te 5. desember, og du kan sjå ræm her mæ. Send inn svare seinast 7. desember, sjå meir info om innsending på dei vedlagte uppgavun. (23.11.15)
Tinndølneta 14. nov_Toppar og fjellparti
Tinndølneta 21. nov_Staulsnamn
Tinndølneta 28. nov Gardsnamn
Tinndølneta 5. des: Æa og vatn


På nett med tinnmålet

Bygdemellom og Atrå i morgo har invitert barnehager og skoler i Tinn til å bidra med innhold til en nettutstilling om tinnmålet. Det er åpent for innsending av materiell fram til 15. oktober for barnehager og 1.- 7. klasse og fram til 30. oktober for elever i ungdomsskolen og videregående skole. Les omtale av prosjektet i Rjukan Arbeiderblad 26. september her (28.09.15)


Prosjektskisse gang-og sykkelveg Atrå - Austbygde

I 2014 engasjerte Bygdemellom Feste Landskap til å utarbeide en prosjektskisse for gang- og sykkeltrasé mellom Austbygde og Atrå. Denne skissen, sammen med forstudien for gang-/sykkelbruer på Sandven, vil være med på å danne grunnlag for områdeplanen for Atrå. Prosjektskissen kan lastes ned her (18.09.15)


Forstudie rundt sykkel-/gangbruer på Sandven

Gjennom Telemark fylkeskommune sin satsing på sykkel i 2014-2015 (LUK-programmet), fikk Bygdemellom tilskudd til en forstudie der man ser på muligheten for utvikling av Sandvenområdet med tanke på tilgjengelighet for gående og syklende og en utvidelse av sykkeltilbudet i Atrå. Forstudien undersøker primært muligheten for bruer over Mår og Gjøyst slik at friluftsområdet kan bli tilgjengelig fra Sigurdsrud- og Mårviksiden. Feste Landskap har stått bak forstudien, som også gir noen råd for det videre arbeidet med prosjektet. Forstudien kan lastes ned her (18.09.15)


Åpent for innsending av innhold til utstilling

Bygdemellom samarbeider med gruppa "Fokus på Tinnmålet" om en nettutstilling om talemålet i Tinn. Barn, unge og ungdom i Tinn er invitert gjennom barnehager og skoler til å bidra med innhold til utstillingen. Materiell kan sendes inn i perioden 15. september - 15. oktober. For elever i ungdomsskolen og videregående skole er det utlyst en dialektkonkurranse med svarfrist 30. oktober. Se invitasjonen til barnehager/barneskoler og ungd.skole/vid.skole (18.09.15)


Tinnmålet.no

Bygdemellom i samarbeid med gruppa "Fokus på Tinnmålet" arbeider med en nettutstilling om talemålet i Tinn. Utstillingen vil være en ressursside der man kan finne nyttig og inspirerende materiell om Tinnmålet. Barn, unge og ungdom i barnehager og barne-, ungdoms- og videregående skole er invitert til å delta i prosjektet ved å sende inn bidrag til utstillingen, og arbeidsgruppa er ellers godt i gang med det faglige innholdet. Følg med på tinnmaalet.no for oppdatert informasjon om prosjektet! (09.09.15)


Pilegrimsvandring 13. september

Velkommen til pilegrimsvandring fra Austbygde kyrkje til Atrå kyrkje søndag 13. september. Denne turen er første etappe på en planlagt tilrettelagt vandring mellom de hvite kirkene rundt Tinnsjøen. Turen fra Austbygde til Atrå er på 15 km, og underveis vil man oppleve flere kulturinnslag og ikke minst en fantastisk utsikt over Tinnsjøen. Initiativtaker er Kirken i Tinn, og Bygdemellom bidrar til skilting og merking av turen. Les mer på Kirken i Tinn sine hjemmesider eller se invitasjonen her (07.09.15)


Dugnad på Sandven

Atrå i morgo og Tinn IL i samarbeid med Bygdemellom inviterer til ryddedugnad i lysløypa på Sandven onsdag 27. mai kl. 17. Oppmøte ved Vesletun barnehage. Les mer (22.05.15)


"Måle kans" - en utstilling om Tinnmålet

I samarbeid med gruppa "Fokus på Tinnmålet" er Bygdemellom i gang med planleggingen av en nettutstilling om talemålet i Tinn. Utstillingen vil være en ressursside der man kan finne nyttig og inspirerende materiell om Tinnmålet. Barn og unge vil bli invitert til å bidra med innhold, og formålet med utstillingen er å danne utgangspukt for diskusjoner rundt språk, kultur, bakgrunn og stedsidentitet og vekke interessen for disse spørsmålene. Les omtale i Rjukan Arbeiderblad 2. mai (07.05.15)


Videre fokus på Tinnmålet

Gjennom gruppa "Fokus på Tinnmålet" satser Bygdemellom videre med tiltak for å løfte Tinnmålet. Gruppa har tatt initiativ til opprettelsen av en dialektpris i Tinn kommune. Se oppslag i Rjukan Arbeiderblad 10.04.15 og 16.04.15 (se også lederen). I 2016 planlegger gruppa lanseringen av en nettutstilling om Tinnmålet. (07.05.15)

 

Skibuss fra Hovin til Bakkhustrekket

Onsdag 14. januar starter tilbudet om gratis skibuss opp fra Hovin til Bakkhustrekket. Bussen starter opp med støtte fra Bygdemellom, i tillegg til at sjåførene er med på å sponse bussen ved å kjøre til sterkt redusert pris. Avgang fra Hovin kl. 17, retur kl. 20.00. NB. Bussen kjører ikke via Øvrebygde. (06.01.15)


Tinndølnetan på Radio Rjukan

Tinndølnetan var i år basert på gamle myter og sagn fra bygdene i Tinn. Disse historiene ble lest opp på Radio Rjukan hver mandag i samme periode som netan ble publisert i RA. Her kan du høre dem:
"Kjæringje" (lest av Ole Grov)
"Historin om Tollev Sal" (lest av Ole Grov)
"Vassòrmen" (lest av Per Espeland)
"Soga om Maristigen" (lest av Gro Traen)
"Vonde-Birjit på Li'n" (lest av Kirsten Vilnes)
(15.12.14)


Løysing på Tinndølnetan

Tinnmålkonkurransen "Tinndølnetan" var populær i år, og i alt 45 deltakere sendte inn svar på oppgavene. Trekninga av vinnere av de 15 ordinære gevinstene pluss en innsatspremie ble annonsert i RA lørdag 13. desember, og vi gratulerer beboerne på Pleie/Rehab 3 på Tinn Helsetun med gavepremien på kr. 1000,- fra RA og Atrå i morgo! Løsningene på de fem oppgavene kan du se her. Se også oversikt over øvrige vinnere og gevinster.Tusen takk for innsatsen til alle som har sendt inn svar eller bare prøvd seg hjemme! (15.12.14)


Tinndølnetan uppgave 1 - 5

No er siste uppgave til Tinndølnetan 2014 trykt i RA, og under kan du sjå og løyse alle fem uppgavun:
Tinndølnetan 1, 2014
Tinndølnetan 2, 2014
Tinndølnetan 3, 2014
Tinndølnetan 4, 2014
Tinndølnetan 5, 2014

For innsending av løysingsoLet, sjå meir info her. Hugs fristen for innsending i morgo 8. desember! (07.12.14)


Tinndølnetan: Uppgave 4

I vikun fram mot jul vi alle som he lyst konne løyse uppgavu på tinnmåle! Her kjem uppgave 4. For innsending av løysingsoLet, sjå meir info her. (29.11.14)


Julegrantenning i bygdene

Første helgen i advent er det klart for julegrantenning rundt om i bygdene.
Austbygde: Lørdag 29. november kl. 15 ved Dølehalle
Atrå: Marked og julegrantenning søndag 30. november fra kl. 14 i Atrå samfunnshus. Program på Håndverksssenteret også på lørdag. Se hele programmet her.
Lurheim: Søndag 30. november
Tessungdalen: Mandag 1. desember
(29.11.14)


Tinndølnetan: Uppgave 3

I vikun fram mot jul vi alle som he lyst konne løyse uppgavu på tinnmåle! Her kjem uppgave 3. For innsending av løysingsoLet, sjå meir info her. (22.11.14)

Du kan sjå og løyse dei tidlegare uppgavun her:
Tindølnetan 1, 2014
Tinndølnetan 2, 2014


Nye neta: Uppgave 2

I vikun fram mot jul vi alle som he lyst konne løyse uppgavu på tinnmåle! Sjå uppgave 2 her. Uppgave 1 kom i forrige viku og kan sjåast her.
Les meir
(17.11.14)


Kulturkveld i Atrå samfunnshus

Velkomen til kulturkveld med lansering av det heilt nye heftet "Dampskipsbryggene ved Tinnsjå" tysdag 25. november kl. 18 i Atrå samfunnshus. Det blir kulturinnslag, foredrag, fotopresentasjon og bevertning og moglegheit for å kjøpe og få signert heftet for dei som ynskjer det. Sjå programmet her (11.11.14)


Tinndølnetan 2014

I vikun fram mot jul vi alle som he lyst konne løyse uppgavu på tinnmåle! Tinndølnetan ska kåmå i RA gvar laugedag fram te 6. desember, sjå ræm på www.bygdemellom.no mæ. Uppgavun æ presangtera tå RA i samarbei med gruppa «Fokus på tinnmåle». Sjå omtale i RA 7. november. Les meir og sjå uppgave 1 her. (08.11.14)


Tilskudd til skilting og merking

Bygdemellom søkte i vår om tilskudd til skilting og merking av fire turløyper i Tinn gjennom "Nasjonalt turskilt og merkeprosjekt". Vi er svært glade for at Telemark fylkeskommune har innvilget søknaden med kr 74.000,-! Midlene skal gå til ny og/eller oppgradert skilting og merking av turområdene Øyan i Austbygde, Sandven i Atrå, Sandvatn i Hovin og turløypa i Tessungdalen. Merkingen skal følge standarden som er oppgitt i "Merkehåndboka", utgitt av Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes landsforbund og Innovasjon Norge i 2013. (23.07.14)


Bygdenes mesterlag 24. mai

Nå nærmer det seg bygdemesterskapet "Bygdenes Mesterlag"! Det er fortsatt mulig å melde seg på og bli med på vennskapelig bygdestrid lørdag 24. mai kl. 12 på Atrå stadion. Se plakat med påmeldingsinfo. Du kan også laste ned programmet for dagen med oversikt over alle øvelsene her. Idrettslagene, speideren og Bygdemellom ønsker velkommen til aktivitetsdag for hele familien! Arrangementet er sponset av Tinn Sparebank. (20.05.14)


Idéverksted i Austbygde 21. mai

Vi ønsker hjertelig velkommen til idéverkstedet om traséen for gang- og sykkelvei mellom Atrå og Austbygde onsdag 21. mai kl. 18-20 på Austbygde Bakeri! Her er program og tema for kvelden:
- Presentasjon av konsept og trasé
- Kobling av gang- og sykkelvei til turvei, boligbygging og næringsutvikling
- Diskusjon av tiltak med "Bygdesykkel"
- Gruppearbeid på temaene som er presentert
Møtet er åpent for alle som er interessert i å høre mer om arbeidet til Feste Landskap og som har innspill eller idéer til møteplasser og/eller aktiviteter langs den planlagte traséen.
(20.05.14)


Foredrag fra boligseminaret i Tinn Austbygd

Seminaret i Tinn Austbygd om boligutvikling i bygdene 28. april samlet nærmere 50 deltakere fra Tinn og andre kommuner i Telemark og Buskerud, i tillegg til foredragsholdere både fra Vest- og Østlandet. Det ble en lærerik og inspirerende dag med mange spennende innlegg om satsing på boligutvikling i distriktskommuner, med særlig fokus på Tinn. Noen av presentasjonene fra seminaret kan lastes ned lenger ned på siden. Les ellers omtale av seminaret i Rjukan Arbeiderblad lørdag 3. mai. (06.05.14)

Last ned presentasjoner fra:
Husbanken
, Distriktssenteret, Ola Roald AS Arkitektur
Vi gjør oppmerksom på at bilder og annet innhold i presentasjonene ikke kan brukes uten rettighetshavers godkjenning.


Bygdemesterskap 24. mai i Atrå

Lørdag 24. mai er det nytt "Bygdenes Mesterlag"! Bli med på en uhøytidelig og vennskapelig konkurranse for hele familien der bygdene konkurrerer mot hverandre i 7 ulike øvelser, bl.a. straffespark, kanonball, quiz og livlinekasting. T-skjorter til alle deltakere! Meld deg på innen 19. mai til Bygdemellom, se nærmere info om påmelding her. Les også innslag i RA 7. mai. Arrangementet er sponset av Tinn Sparebank. (07.05.14)


Idéverksted om gang- og sykkelvei 21. mai i Austbygde

Feste Landskap er godt i gang med arbeidet med en prosjektskisse for gang- og sykkelvei mellom Atrå og Austbygde. I den forbindelse inviterer de, i samarbeid med Austbygde utviklingslag, Atrå i morgo og Bygdemellom, til verksted der alle får mulighet til å spille inn idéer til mulige møteplasser og aktiviteter langs traséen. Møtet er åpent for alle, og vi håper på innspill fra både gammel og ung!
Tid: 21. mai kl. 18-20. Sted: Austbygde Bakeri. Hjertelig velkommen!
Nærmere info vil bli lagt ut etter hvert. (02.05.14)


Seminar om boligutvikling i bygdene 28. april

Last ned endelig program her (25.04.14)


Er du interessert i stedsutvikling i Tinn?

Det er fortsatt mulig å melde seg på seminaret om bolig- og stedsutvikling 28. april på hotellet i Austbygda. Påmelding til Bygdemellom senest fredag 25. april. Les omtale i Rjukan Arbeiderblad 15. april. (22.04.14)


Velkommen til boligseminar og idéutveksling!

Bygdemellom, planavdelingen i Tinn kommune og Telemark fylkeskommune inviterer til spennende ettermiddagsseminar om boligutvikling i bygdene i Tinn mandag 28. april på hotellet i Austbygde. Seminaret er gratis og åpent for alle som er interessert i bolig- og stedsutvikling i bygdene. Påmelding til Bygdemellom innen 11. april. Se program og påmeldingsinformasjon. (04.04.14)


Arbeidet med gang- og sykkelvei mellom Atrå og Austbygde

Et av de viktigste innsatsområdene for Bygdemellom i arbeidet med å knytte bygdene sammen, er etablering av en gang- og sykkelvei mellom Atrå og Austbygde. Bygdemellom har nedsatt en egen arbeidsgruppe for dette formålet, og målet er å komme videre med utredningen av mulige trasévalg og spesielle utfordringer og å finne fram til gode løsninger, slik at prosjektet kan tas et skritt videre. Til en slik utredning/prosjektskisse har Bygdemellom engasjert Feste Landskap, som vil starte opp i løpet av april 2014. Se også innslag i RA 13. mars. (17.03.14)


Bygdenes mesterlag 2014

Sammen med idrettslagene og speideren inviterer Bygdemellom til nytt "Bygdenes mesterlag" i 2014! Datoen er lørdag 24. mai - hold av dagen og inviter familie, venner og kjente til en uhøytidelig bygdekonkurranse på stadion i Atrå! Se invitasjon (17.03.14)


Seminar om boligutvikling i bygdene i Tinn

I samarbeid med planavdelingen i Tinn kommune inviterer Bygdemellom til et seminar med tema "boligutvikling i bygdene i Tinn".
Dato: 28. april 2014 kl. 13 - ca 19
Sted: Hotellet i Tinn Austbygd
Programmet er under utarbeiding og vil bli lagt ut så snart det er klart. Velkommen til en spennende og innholdsrik dag om boligutvikling! (21.03.14)


Skiaktivitetsdag på Myrefykjån

Søndag 9. mars inviterer Tinnløypa i samarbeid med Rjukan IL, Fjellguten Skilag, Tinn Idrettsråd og Bygdemellom til aktivitetsdag på Myrefykjån med skitrening, konkurranse og skileikaktiviteter for barn i alle aldre. Hjertelig velkommen til hele familien! Se programmet (06.03.14)


Seminar om boligutvikling under planlegging

I samarbeid med planavdelingen i Tinn kommune planlegger Bygdemellom et seminar om muligheter for boligutvikling i bygdene i Tinn onsdag 2. april 2014. Det vil være en åpen dag der boligbygging blir satt på dagsorden og der relevante problemstillinger knyttet til dette blir løftet fram. Vi vil gjerne tilpasse dagen etter deltakernes behov og ønsker og inviterer derfor aktuelle aktører og andre som er interessert i temaet, til å komme med innspill til programinnhold. Forslag må sendes inn innen 10. februar. Les mer... (30.01.14)


Gratis skibusser til Bakkhustrekket i Tessungdalen

Hver onsdag fram til påske vil det være tilbud om gratis skibuss fra Hovin og fra Atrå/Austbygde til skitrekket i Tessungdalen. Første gang er onsdag 8. januar. Bussen fra Hovin starter opp med startstøtte fra Bygdemellom, og i tillegg er bussjåførene med på å sponse bussen ved å kjøre til sterkt subsidierte priser. Avgang fra Hovin kl. 17.00, retur kl. 20.00. Bussen fra Atrå kjøres i regi av Tinn IL, se annonse med avgangstider her. (08.01.14)


Tinndølnetan 2013

De siste fem ukene har gruppa Fokus på Tinnmålet i samarbeid med Bygdemellom stått for konkurransen "Tinndølnetan". Hver lørdag i fem uker har man kunnet løse oppgaver om og på Tinnmålet i Rjukan Arbeiderblad. Det ble sendt inn til sammen 59 svar, og 11 deltakere hadde funnet riktig løsningsord på alle fem oppgavene. Riktige løsningsord var:
1. HESJU
2. SKRIUGATA
3. MYREFYKJÅN
4. BAKSTDEIE
5. LEFSETØYR
Trekningen av vinnere ble foretatt onsdag 11. desember. Se oversikt over premier og vinnere her. Se også omtale av Tinndølnetan i RA lørdag 14.12. Nedenfor finner du alle oppgavene og løsningene:
Tinndølnetan nr. 1 viku 45

Løysing nr. 1
Tinndølnetan nr. 2 viku 46
Løysing nr. 2
Tinndølnetan nr. 3 viku 47
Løysing nr. 3
Tinndølnetan nr. 4 viku 48
Løysing nr. 4
Tinndølnetan nr. 5 viku 49
Løysing nr. 5
(16.12. 2013)


Adventsmarkering i bygdene

Den første helgen i advent er det julegrantenning og diverse aktiviteter rundt om i bygdene.
Lørdag 30. november:
Austbygde: Rebusløp og julegrantenning ved Dølehalle
Tessungdalen: Juleverksted, fakkeltog og julegrantenning med oppmøte på Fjellvang.
Søndag 1. desember:
Lurheim Grendehus: Julegrantenning
Atrå: Julegrantenning og salgsboder med diverse håndverksprodukter (Se program)
(26. november 2013)


Tinndølnetan nr. 2

Sjå Tinndølnetan nr. 2 viku 46
(16. november 2013)


Tinndølnetan 2013

I vikun fram mot jul vi alle som he lyst konne løyse uppgavu på tinnmåle! Tinndølnetan ska kåmå i RA gvar laugedag fram til laugedag 7. desember. Du kan og sjå dei her på Bygdemellom sine nettsider. Send inn svare te:  ra@rablad.no eller Rjukan Arbeiderblad AS, Storgata 20, 3660 Rjukan seinast 09.12.13 o bli mæ i trekningen tå gilde gavekort frå fleire bedrifta i Tinn + 1. premi på 1000 kronu, sponsa tå RA o Atrå i Morgo. Trekningen bli annonsera laugedag 14.12.13. Tinndølnetan nr. 1 viku 45
(15. november 2013)


Bolystmidler til Bygdemellom

Bygdemellom søkte tidligere i år Kommunal- og regionaldepartementet om bolystmidler, og det har vært knyttet stor spenning til denne søknaden. I år er fjerde og siste året med bolystsatsing, og det var med stor glede at Bygdemellom mottok beskjeden om at søknaden er innvilget med det omsøkte beløpet på kr. 800 000,-. Les mer (25. juni 2013)


Tessungdalen ble bygdemestere!

Søndag 2. juni møttes 7 lag og nærmere 90 deltakere fra Atrå, Austbygde, Tessungdalen og Miland på Atrå stadion for å kjempe om tittelen "Bygdenes mesterlag". Etter 6 øvelser kunne vinnerlaget kåres, og seieren gikk til ett av to lag fra Tessungdalen. Gratulerer til vinnerlaget! Og tusen takk til alle som deltok, for god sportsånd og hyggelig stemning, ikke minst speideren, som sto for kafé, og til Tinn Sparebank for sponsing av arrangementet. Se bilde fra straffesparkkonkurransen her. Les omtale i Rjukan Arbeiderblad tirsdag 4. juni.
(4. juni 2013)


Program for "Bygdenes mesterlag" søndag 2. juni

Velkommen til Bygdenes mesterlag i Atrå søndag 2. juni! Det ser nå ut til at alle bygdene stiller lag! Slik påmeldingen ser ut nå, deler vi lagene fra Atrå, Austbygde og Tessungdalen i to, mens det blir ett lag fra Miland og ett fra Hovin, til sammen åtte lag. Hvis du ikke er påmeldt, men har lyst til å bli med, er det bare å møte opp på søndag. Alle er hjertelig velkommen, enten som deltaker eller publikum. Arrangementet starter kl. 12, og vi åpner for registrering og utdeling av t-skjorter til alle deltakerne fra kl. 11.45. Deretter går vi i gang med øvelsene, seks øvelser i alt. Se programmet her. Speideren vil stå for kafé, så husk å ta med kontanter. Vel møtt! (30. mai 2013)


"Bygdenes mesterlag" søndag 2. juni

Velkommen som deltaker eller publikum til aktivitetsdag på stadion i Atrå søndag 2. juni kl. 12. Her møtes Miland, Atrå, Austbygde, Hovin og Tessungdalen til en uformell lagkonkurranse med deltakere fra 6 år og oppover. Det er ikke avgjørende å være best trent, her er det samarbeidet som teller. Bygda med den beste lagånden blir "bygdenes mesterlag"! Vil du være med på laget for bygda du bor i? Ta kontakt med Bygdemellom eller et av idrettslagene. Les mer...
Arrangementet er sponset av Tinn Sparebank.
(15. mai 2013)


Bygdemellomstafett 2. juni

I samarbeid med idrettslagene i bygdene inviterer Bygdemellom til arrangementet "Bygdenes mester" søndag 2. juni i Atrå. Formålet er å samle folk fra alle bygdene til en uformell lagkonkurranse der alle kan delta og med oppgaver på ulikt mestringsnivå. Vi utfordrer hver bygd til å stille med hvert sitt lag bestående både av gamle og unge, voksne og barn. Bygda med den beste lagånden vinner! Sett av dagen, mer info kommer etter hvert.
(16. april 2013)


Nyhetsbrev fra Bygdemellom

Bygdemellom tar sikte på å gi ut nyhetsbrev med aktuelle saker rundt fire ganger i året. Du kan abonnere på nyhetsbrev fra Bygdemellom ved å sende en e-post til post[at]bygdemellom[dot]no. Nyhetsbrev nr. 1 er nå ute!
Last ned ...
(11. mars 2013)

Oppstart av prosjektet Bygdemellom

Samarbeidsprosjektet Bygdemellom har startet opp, og prosjektleder begynte i jobben i januar. Prosjektperioden er to år, fra januar 2013 til desember 2014. Prosjektet er igangsatt med støtte fra Tinn Kommune og Telemark Fylkeskommune og skal arbeide tett med utviklingslagene i Atrå, Austbygde, Hovin og Tessungdalen for å fremme aktiviteter og øke samarbeidsånden på tvers av bygdegrensene. Les mer ...
(8. februar 2013)

Skibuss fra Hovin til Bakkhustrekket

Siste onsdag i januar kom det på initiativ fra prosjektet Bygdemellom i gang et tilbud om gratis skibuss fra Hovin til skitrekket i Tessungdalen. Bussen vil gå hver onsdag kveld gjennom hele vintersesongen. Det finnes et tilsvarende busstilbud fra Atrå og Austbygde som koordinear derfor gått inn med midler for å få tilbudet i gang. Sjåfør Jan Sauro kjører til sterkt redusert pris og er på den måten også med på å finansiere tilbudet.
(8. februar 2013)

 

TINN KOMMUNE

Følg oss på Facebook