Organisering

Prosjektet er organisert med en styringsgruppe (10 medlemmer, hvorav 4 representanter for utviklingslagene), prosjektansvarlig i kommunen (enhetsleder for plan og landbruk), prosjektleder og ulike arbeidsgrupper. Følgende tre arbeidsgrupper er vedtatt etablert:

1) Arbeidsgruppe for gang- og sykkelvei
2) Arbeidsgruppe for boliger/stedsutvikling
3) Arbeidsgruppe som ser på oppfølging av skolesammenslåingen

Prosjekteier er Tinn kommune.

TINN KOMMUNE

Følg oss på Facebook