Prosjektbeskrivelse

Bygdemellom er et toårig bolystprosjekt der Telemark fylkeskommune, Tinn kommune og utviklingslagene i bygdene Atrå, Austbygde, Hovin og Tessungdalen har gått sammen om tiltak for å skape attraktive bosteder i Tinn.

Bakgrunnen for prosjektet var bl.a. at Tinn kommune i 2007 fikk Småsamfunnsmidler til oppstart av «Tinn Austbygd Bygde Kans» og Hovin Utvikling. Samtidig er det blitt etablert utviklingslag i Atrå, «Atrå i Morgo», og i Tessungdalen. Utviklingslagene har i stor grad utviklet samarbeid på tvers av bygdegrenser, interesser og tilknytning i løpet av de siste fire årene. Prosjektet Bygdemellom skal bygge videre på samarbeidsånden og engasjementet som utviklingslagene har skapt og bidra til at lagene kommer videre i arbeidet med å utvikle bygdesamfunnene. Bygdenes egne utfordringer blir førende for hvilke oppgaver prosjektet skal prioritere.

Den primære målgruppen for prosjektet er barn og unge, samtidig som de planlagte aktivitetene har som formål å skape gode bosteder for folk i alle aldre og med ulik bakgrunn. Bygdemellom skal hele veien ha fokus på integrering og folkehelse. Prosjektet vil konsentrere seg om fire hovedområder: Barn og unge, stedsutvikling/boliger, tur- og sykkelstier og utvikling av aktiviteter på og ved Tinnsjøen.

Foruten representanter fra de fire utviklingslagene, består styringsgruppa for Bygdemellom av ungdomslederen i Tinn ksommune, representanter fra Rjukan Næringsutvikling, Samfunnsutvalget og Ungdomsrådet. I tillegg er diverse arbeidsgrupper under etablering. Prosjektperioden er fra januar 2013 til desember 2014.

Last ned prosjektbeskrivelse her ...

TINN KOMMUNE

Følg oss på Facebook