Styringsgruppa

Styringsgruppa for Bygdemellom består av følgende medlemmer:

Næringsavdelingen:  Steinar Ulla (leder)
Samfunnsutvalget:  Eivind Ørnes
Ungdomsleder:  Vivian Mathisen
Ungdomsrådet (2):  Chatura Øverdal og Lars Sander Gardsteig Fæhn
Utviklingslagene (4):
Atrå i morgo:  Kari Anne Valsø
Austbygde utvikl.:  Barbro Stordalen
Hovin utvikl.:  Tor Helge Flåto
Tessungdalen utvikl.:  Knut Volland

Representant for Telemark fylkeskommune stiller på noen av møtene.

Prosjektansvarlig i kommunen: Dagfinn Jaren, enhetsleder for plan og landbruk

Prosjektleder: Jenny Fossum Grønn

 

Neste møte i styringsgruppa: Mandag 28. september 2015

TINN KOMMUNE

Følg oss på Facebook