Ungdom

Bygdemellom har barn og unge som prioritert målgruppe, og ungdommen selv er representert i styringsgruppa med to representanter for Ungdomsrådet. Gang- og sykkelsti mellom Austbygde og Atrå en av de viktigste sakene for Ungdomsrådet og er også et av innsatsområdene for prosjektet. Under følger noen av tiltakene rettet mot barn og ungdom som Bygdemellom skal ta tak i:

TINN KOMMUNE

Følg oss på Facebook