Tinnsjøen som vannvei

Småbåttrafikken på Tinnsjøen er økende, og behovet for tilrettelegging for aktiviteter blir stadig større. I arbeidet med å få Rjukan på Unescos verdensarvliste er Tinnsjøfergene viktige elementer. Bygdemellom vil arbeide for Ammoniaå gjøre Tinnsjøen mer tilgjengelig ved å tilrettelegge for bygging av båtplasser, restaurering av brygger og utvikle opplevelsesprodukter knyttet til bruk av fergene. Målet er at Tinnsjøen skal fremstå som en opplevelsesarena for bygdefolk og tilreisende samtidig som en verner om kultur- og naturverdier i og ved Tinnsjøen. Bygdemellom vil fokusere på følgende arbeidsoppgaver:

TINN KOMMUNE

Følg oss på Facebook